+31 (0)6 28 97 99 93
Vakkundige installatie
  • Koeltechniek
  • Vriestechniek
  • Airconditioning

Vakkundige installatie

De installatie van een airco- of koelsysteem wordt door ons altijd veilig, duurzaam en volgens alle wettelijke eisen uitgevoerd. De volgende certificeringen staan daarvoor garant:

  • Persoonscertificering f-gassen volgens de BRL200 afgenomen door stichting STEK
  • Bedrijfscertificering f-gassen volgens de BRL100 afgenomen door Energieconsult

F-gassen zijn gefluoreerde broeikasgassen die schadelijk zijn voor mens en milieu. Ze worden gebruikt als koudemiddel in airco- en koelsystemen.  Het werken met f-gassen is aan strikte regels gebonden. In de BRL200 is vastgelegd aan welke eisen een persoon moet voldoen om het certificaat f-gassen voor personen te verkrijgen. In de BRL100 staat aan welke eisen een bedrijf moet voldoen voor het certificaat f-gassen voor ondernemingen. Het bezit van dit certificaat is wettelijk verplicht voor elk bedrijf dat werkzaamheden verricht voor een opdrachtgever.

Mekotec bezit beide certificaten. Dat garandeert opdrachtgevers dat Mekotec over actuele vakkennis beschikt en hoogwaardige materialen, meetinstrumenten en gereedschappen gebruikt. Energieconsult controleert bovendien jaarlijks of Mekotec nog aan alle voorwaarden voldoet.
 

f gassen
Top